Oracle RAC Veritabanına Patch Geçme

Merhaba Arkadaşlar,

Bu yazımda sizlere Oracle RAC veritabanında Patch nasıl atılır onu anlatıyor olacağım. Bu yazımda IBM AIX üstünde 11g 2 node lu RAC Veritabanına Patch nasıl atılır onu göstereceğim.

 

 

Oracle her çıkardığı versiyonda daha sonradan çıkan hatalar ve buglardan dolayı Patchler (Yama) yayınlar. Bu Patchler geçilerek ilgili hatalar yada buglar giderilmektedir. Öte yandan Oracle rutin olarak PSU (Patch Set Update) dediğimiz Patchler yayınlar. Bu Patchler bir çok alt Patch i içerir ve bu PSU ları geçtiğiniz zaman tüm ilgili hatalar ve buglar çözülmüş olacaktır.

Bir DBA olarak ortalama 6 ayda bir yada Senede bir çıkan PSU ların geçilmesini tavsiye ederim. Böylelikle sonradan da çıkabilecek hata ve buglara karşılık Proactive çözüm sunulmuş olacaktır.

Şimdi bu yazımda 11.2.0.4 RAC veritabanina 19955028 nolu Patch i Rolling Patch (no Downtime) metoduyla Uygulama adımlarını anlatacağım.

Islemin Teorik adimlari asagidaki gibidir.

1. Patch 19955028 – Oracle Grid Infrastructure Patch Set Update 11.2.0.4.5 Oracle Support dan indirilir.

2. OPatch Utility 11g deki en güncel versiyonu olan 11.2.0.3.6 versiyonu indirilir.

3. Ilk node da EM Agent,Listener ve DB Instance lari kapatilir.

4. Patch atilir. Patch sonrasi adimlar yapilir.

5. Ilk Node ayaga kaldirilir.

6. Ikinci node da EM Agent,Listener ve DB Instance lari kapatilir.

7. Patch atilir. Patch sonrasi adimlar yapilir.

8. Ikinci Node ayaga kaldirilir.

9. 2 yada 2 den fazla Node varsa 6-8 nolu adimlar aynen uygulanir.

 

1.Adim: Çalisma öncesi RAC Servisleri ve Patch atilmadan önceki durumu kontrol edilir.

oracle:deveci01:/home/users/oracle:>crs_stat -t
Name      Type      Target  State   Host    
------------------------------------------------------------
ora.DATA.dg  ora....up.type ONLINE  ONLINE  dev...eci01 
ora....ER.lsnr ora....er.type ONLINE  ONLINE  dev...eci01 
ora....N1.lsnr ora....er.type ONLINE  ONLINE  dev...eci01 
.......................
ora....ry.acfs ora....fs.type ONLINE  ONLINE  dev...eci01 
ora.scan1.vip ora....ip.type ONLINE  ONLINE  dev...eci01 
ora.scan2.vip ora....ip.type ONLINE  ONLINE  dev...eci02 
ora.scan3.vip ora....ip.type ONLINE  ONLINE  dev...eci02 


oracle:deveci01:/home/users/oracle:>. profile.11g.db 
oracle:deveci01:/home/users/oracle:>sqlplus / as sysdba

SQL> set lines 1000
SQL> select * from dba_registry_history;

ACTION_TIME ACTION NAMESPACE VERSION ID BUNDLE_SERIES COMMENTS
--------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ---------- ------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04-JUL-14 01.58.39.987161 AM APPLY SERVER 11.2.0.4 0 PSU Patchset 11.2.0.2.0

SQL> exit

oracle:deveci01:/home/users/oracle:>. profile.11g.asm 
oracle:deveci01:/home/users/oracle:>opatch lsinventory
Oracle Interim Patch Installer version 11.2.0.3.6
Copyright (c) 2013, Oracle Corporation. All rights reserved.


Oracle Home : /oracle/appgrid/product/11.2.0.4/grid
Central Inventory : /oracle/app/oraInventory
from : /oracle/appgrid/product/11.2.0.4/grid/oraInst.loc
OPatch version : 11.2.0.3.6
OUI version : 11.2.0.4.0
Log file location : /oracle/appgrid/product/11.2.0.4/grid/cfgtoollogs/opatch/opatch2015-02-24_09-55-37AM_1.log

Lsinventory Output file location : /oracle/appgrid/product/11.2.0.4/grid/cfgtoollogs/opatch/lsinv/lsinventory2015-02-24_09-55-37AM.txt

--------------------------------------------------------------------------------
Installed Top-level Products (1):

Oracle Grid Infrastructure 11g 11.2.0.4.0
There are 1 product(s) installed in this Oracle Home.


Interim patches (1) :

Patch 18031668 : applied on Fri Jul 04 02:17:50 EEST 2014
Unique Patch ID: 17308007
Patch description: "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.2 (18031668)"
Created on 24 Feb 2014, 21:39:00 hrs PST8PDT
Sub-patch 17478514; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.1 (17478514)"
Bugs fixed:
16929165, 17239687, 17602269, 16220077, 17205719, 17465741, 17235750
16721594, 17071721, 17265217, 17441661, 16450169, 17389192, 17468141
17761775, 17501491, 14133975, 17622427, 16399083, 16837842, 17716305
18139690, 16956380, 17288409, 14852021, 18203837, 17313525, 12905058
17446237, 18203838, 18203835, 16618694, 17375354, 17546761, 17721717
17344412, 17050888, 17341326, 17546973, 17551709, 17393683, 17614227
17726838, 16285691, 16472716, 17346671, 17545847, 16228604, 13364795
17040764, 16912439, 17811438, 17323222, 16180763, 17016369, 17325413
17088068, 16785708, 17865671, 17612828, 10136473, 18180390, 16850630
16613964, 14010183, 17811447, 17296856, 17478514, 16875449, 16069901
17390431, 17610798, 17385178, 17443671, 17082359, 17783588, 17811429
16043574, 18094246, 13866822, 16863422, 17027426, 16731148, 17080436
17186905, 16943711, 17437634, 17394950, 18031668, 14338435, 13944971
17752121, 17284817, 17811456, 17332800

Rac system comprising of multiple nodes
Local node = deveci01
Remote node = deveci02

--------------------------------------------------------------------------------

OPatch succeeded. 

2. Adim: Patch atmak için ocm dosyasi olusturulur.

oracle:deveci01:/home/users/oracle:>cd /oracle/Patch/
oracle:deveci01:/oracle/Patch:>
oracle:deveci01:/oracle/Patch:>/oracle/appgrid/product/11.2.0.4/OPatch/ocm/bin/emocmrsp 
OCM Installation Response Generator 10.3.4.0.0 - Production
Copyright (c) 2005, 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Provide your email address to be informed of security issues, install and
initiate Oracle Configuration Manager. Easier for you if you use your My
Oracle Support Email address/User Name.
Visit http://www.oracle.com/support/policies.html for details.
Email address/User Name:

You have not provided an email address for notification of security issues.
Do you wish to remain uninformed of security issues ([Y]es, [N]o) [N]: Y
The OCM configuration response file (ocm.rsp) was successfully created.
oracle:deveci01:/oracle/Patch:>ls -all
total 1028536
drwxr-xr-x 2 oracle oinstall 256 Feb 24 09:59 .
drwxr-xr-x 12 oracle oinstall 4096 Dec 01 08:45 ..
-rw-r--r-- 1 oracle oinstall 623 Feb 24 09:59 ocm.rsp
-rw-r--r-- 1 oracle oinstall 526596210 Feb 24 09:59 p19955028_112040_AIX64-5L.zip

 

 

3.Adim: Profile lar set edilip DB ve Listener kapatilir.

oracle:deveci01:/home/users/oracle:>. profile.11g.db 
oracle:deveci01:/home/users/oracle:>
oracle:deveci01:/home/users/oracle:>ps -ef |grep smon
root 11731186 1 18 10:05:48 - 0:00 /oracle/appgrid/product/11.2.0.4/grid/bin/osysmond.bin
oracle 12058826 1 0 10:06:56 - 0:00 ora_smon_ASIDIUAT1
oracle 12976246 1 0 10:06:24 - 0:00 asm_smon_+ASM1
oracle 38338572 28049424 1 10:07:02 pts/0 0:00 grep smon
oracle:deveci01:/home/users/oracle:>sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 11.2.0.4.0 Production on Tue Feb 24 10:07:12 2015

Copyright (c) 1982, 2013, Oracle. All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production
With the Partitioning, Real Application Clusters, Automatic Storage Management, OLAP,
Data Mining and Real Application Testing options

SQL> shu immediate
Database closed.
Database dismounted.
ORACLE instance shut down.
SQL> exit
Disconnected from Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production
With the Partitioning, Real Application Clusters, Automatic Storage Management, OLAP,
Data Mining and Real Application Testing options
oracle:deveci01:/home/users/oracle:>
oracle:deveci01:/home/users/oracle:>. profile.11g.asm 
oracle:deveci01:/home/users/oracle:>
oracle:deveci01:/home/users/oracle:>lsnrctl stop

LSNRCTL for IBM/AIX RISC System/6000: Version 11.2.0.4.0 - Production on 24-FEB-2015 10:07:49

Copyright (c) 1991, 2013, Oracle. All rights reserved.

Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=LISTENER)))
The command completed successfully
oracle:deveci01:/home/users/oracle:>
oracle:deveci01:/home/users/oracle:>
oracle:deveci01:/home/users/oracle:>lsnrctl status

LSNRCTL for IBM/AIX RISC System/6000: Version 11.2.0.4.0 - Production on 24-FEB-2015 10:07:53

Copyright (c) 1991, 2013, Oracle. All rights reserved.

Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=IPC)(KEY=LISTENER)))
TNS-12541: TNS:no listener
TNS-12560: TNS:protocol adapter error
TNS-00511: No listener
IBM/AIX RISC System/6000 Error: 2: No such file or directory
oracle:deveci01:/home/users/oracle:>

Özellikle IBM AIX ortamlarda aşağıdaki gibi TFA (Trace File Analyzer) da stop edilir.
root:deveci01:/root:> /etc/init.tfa stop

 

4.Adim: Patch asagidaki gibi uygulanir.

root:deveci01:/root:> /usr/sbin/slibclean 

root:deveci01:/root:>/usr/bin/chuser capabilities=CAP_NUMA_ATTACH,CAP_BYPASS_RAC_VMM,CAP_PROPAGATE oracle
root:deveci01:/root:>export ORACLE_HOME=/oracle/appgrid/product/11.2.0.4
root:deveci01:/root:>export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$ORACLE_HOME/OPatch:$PATH

root:deveci01:/root:> opatch auto /oracle/Patch/22646198 -ocmrf /oracle/Patch/ocm.rsp
Executing /oracle/appgrid/product/11.2.0.4/grid/perl/bin/perl /oracle/appgrid/product/11.2.0.4/grid/OPatch/crs/patch11203.pl -patchdir /oracle/Patch -patchn 19955028 -ocmrf /oracle/Patch/ocm.rsp -paramfile /oracle/appgrid/product/11.2.0.4/grid/crs/install/crsconfig_params

This is the main log file: /oracle/appgrid/product/11.2.0.4/grid/cfgtoollogs/opatchauto2015-02-24_10-08-12.log

This file will show your detected configuration and all the steps that opatchauto attempted to do on your system:
/oracle/appgrid/product/11.2.0.4/grid/cfgtoollogs/opatchauto2015-02-24_10-08-12.report.log

2015-02-24 10:08:12: Starting Clusterware Patch Setup
Using configuration parameter file: /oracle/appgrid/product/11.2.0.4/grid/crs/install/crsconfig_params

Stopping RAC /oracle/appora/product/11.2.0.4/db ...
Stopped RAC /oracle/appora/product/11.2.0.4/db successfully

patch /oracle/Patch/19955028/19769489 apply successful for home /oracle/appora/product/11.2.0.4/db 
patch /oracle/Patch/19955028/19769476/custom/server/19769476 apply successful for home /oracle/appora/product/11.2.0.4/db

Stopping CRS...
Stopped CRS successfully

patch /oracle/Patch/19955028/19769489 apply successful for home /oracle/appgrid/product/11.2.0.4/grid 
patch /oracle/Patch/19955028/19769476 apply failed for home /oracle/appgrid/product/11.2.0.4/grid

Starting CRS...
Installing Trace File Analyzer
CRS-4123: Oracle High Availability Services has been started.

Starting RAC /oracle/appora/product/11.2.0.4/db ...
Started RAC /oracle/appora/product/11.2.0.4/db successfully

opatch auto succeeded.
root:deveci01:/root:>
/etc/init.tfa

 

5.Adim: Patch basarili bir sekilde atildiktan sonra Patch sonrasi asagidaki adimlar yapilir.

oracle:deveci01:/home/users/oracle:>cd $ORACLE_HOME/rdbms/admin
oracle:deveci01:/oracle/appora/product/11.2.0.4/db/rdbms/admin:>sqlplus /nolog

SQL*Plus: Release 11.2.0.4.0 Production on Tue Feb 24 10:28:58 2015

Copyright (c) 1982, 2013, Oracle. All rights reserved.

SQL> CONNECT / AS SYSDBA
Connected to an idle instance.
SQL> STARTUP
ORA-32004: obsolete or deprecated parameter(s) specified for RDBMS instance
ORACLE instance started.

Total System Global Area 8551575552 bytes
Fixed Size 2263488 bytes
Variable Size 1744832064 bytes
Database Buffers 6777995264 bytes
Redo Buffers 26484736 bytes
Database mounted.
Database opened.
SQL> @catbundle.sql psu apply

PL/SQL procedure successfully completed.


Function created.

 

 

6.Adim: Patch sonrasi adimlarda tamamlandiktan sonra Patch in atilip atilmadigini asagidaki gibi kontrol ediyoruz.

oracle:deveci01:/home/users/oracle:>opatch lsinventory
Oracle Interim Patch Installer version 11.2.0.3.6
Copyright (c) 2013, Oracle Corporation. All rights reserved.


Oracle Home : /oracle/appgrid/product/11.2.0.4/grid
Central Inventory : /oracle/app/oraInventory
from : /oracle/appgrid/product/11.2.0.4/grid/oraInst.loc
OPatch version : 11.2.0.3.6
OUI version : 11.2.0.4.0
Log file location : /oracle/appgrid/product/11.2.0.4/grid/cfgtoollogs/opatch/opatch2015-02-24_10-25-12AM_1.log

Lsinventory Output file location : /oracle/appgrid/product/11.2.0.4/grid/cfgtoollogs/opatch/lsinv/lsinventory2015-02-24_10-25-12AM.txt

--------------------------------------------------------------------------------
Installed Top-level Products (1):

Oracle Grid Infrastructure 11g 11.2.0.4.0
There are 1 product(s) installed in this Oracle Home.


Interim patches (1) :

Patch 19769489 : applied on Tue Feb 24 10:16:16 EET 2015
Unique Patch ID: 18280822
Patch description: "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.5 (19769489)"
Created on 30 Dec 2014, 03:35:13 hrs PST8PDT
Sub-patch 19121551; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.4 (19121551)"
Sub-patch 18522509; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.3 (18522509)"
Sub-patch 18031668; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.2 (18031668)"
Sub-patch 17478514; "Database Patch Set Update : 11.2.0.4.1 (17478514)"
Bugs fixed:
16929165, 16220077, 17235750, 18436647, 18191164, 17468141, 17006183
17571039, 16315398, 17501491, 16934803, 13955826, 17274537, 17288409
12905058, 17446237, 17375354, 16992075, 16855292, 18273830, 18282562
18828868, 17922254, 15990359, 17050888, 19680952, 17546973, 18554871
17726838, 17614134, 19827973, 9756271, 16422541, 18673325, 17232014
17227277, 13853126, 17545847, 17390160, 19769489, 18096714, 12747740
18334586, 18315328, 17016369, 17786518, 19271443, 10136473, 16785708
17215560, 18135678, 17311728, 17302277, 18018515, 17610798, 16268425
18293054, 18280813, 17082359, 14245531, 17783588, 16538760, 13866822
18094246, 17477958, 16943711, 18673304, 18031668, 19463897, 19463893
19211724, 13498382, 12364061, 16450169, 17397545, 17786278, 17767676
14458214, 19289642, 17622427, 17824637, 18482502, 17716305, 16399083
18674047, 18744139, 14852021, 19727057, 17242746, 16777840, 17174582
17258090, 18277454, 13645875, 19006849, 14084247, 17551709, 17393683
17614227, 17705023, 17835627, 17883081, 19854503, 16042673, 18996843
16285691, 17393915, 19972570, 20074391, 16228604, 17655634, 17596908
17600719, 17323222, 17754782, 16180763, 18264060, 17325413, 19730508
17343514, 18471685, 17865671, 17308789, 18098207, 16613964, 17811447
16069901, 19197175, 17390431, 19615136, 16494615, 19972564, 16043574
17282229, 19972566, 17006570, 19972568, 19972569, 17027426, 14602788
18673342, 17080436, 17186905, 17011832, 17394950, 13944971, 17752121
17811456, 17284817, 17238511, 14354737, 17239687, 17042658, 14764829
17602269, 17672719, 15913355, 17891946, 18262334, 17205719, 16721594
17071721, 14565184, 17265217, 17389192, 17761775, 16360112, 17982555
12816846, 17842825, 19121551, 14106803, 16837842, 17891943, 18139690
17313525, 18203837, 18964939, 11883252, 18203838, 18203835, 18436307
17546761, 17721717, 17344412, 18228645, 18641451, 18614015, 16344544
17787259, 16472716, 19309466, 18306996, 18235390, 17588480, 17346671
18674024, 13364795, 14657740, 11733603, 18641461, 17811438, 19466309
17040527, 17037130, 17088068, 17612828, 18180390, 17449815, 19458377
19554106, 18973907, 18230522, 19544839, 18244962, 17811429, 17237521
17951233, 16863422, 17752995, 16392068, 18339044, 17437634, 14338435
17332800, 13609098, 18199537, 17465741, 14034426, 17441661, 18522509
18061914, 14133975, 17570240, 16692232, 18247991, 18328509, 16956380
17587063, 19049453, 16618694, 17586955, 17851160, 18009564, 14285317
16542886, 17341326, 17571306, 17036973, 18641419, 18747196, 16833527
16524926, 17478145, 17297939, 17299889, 17040764, 18202441, 16912439
15861775, 14054676, 16595641, 17912217, 13951456, 17267114, 17025461
16850630, 17648596, 14010183, 17296856, 17478514, 16875449, 18681862
18356166, 17936109, 17443671, 14829250, 17385178, 18189036, 18554763
16901385, 13558557, 18508861, 17835048, 18441944, 16314254, 16731148
17165204, 15979965, 19584068, 17381384, 18092127, 20142975, 17892268
17184721, 16198143

Rac system comprising of multiple nodes
Local node = deveci01
Remote node = deveci02

--------------------------------------------------------------------------------

OPatch succeeded.


oracle:deveci01:/oracle/appora/product/11.2.0.4/db/rdbms/admin:>sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 11.2.0.4.0 Production on Tue Feb 24 10:30:30 2015

Copyright (c) 1982, 2013, Oracle. All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production
With the Partitioning, Real Application Clusters, Automatic Storage Management, OLAP,
Data Mining and Real Application Testing options

SQL> set lines 1000
select * from dba_registry_history;

ACTION_TIME ACTION NAMESPACE VERSION ID BUNDLE_SERIES COMMENTS
--------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ ---------- ------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04-JUL-14 01.58.39.987161 AM APPLY SERVER 11.2.0.4 0 PSU Patchset 11.2.0.2.0
24-FEB-15 10.30.11.962660 AM APPLY SERVER 11.2.0.4 5 PSU PSU 11.2.0.4.5

SQL>

 

7.Adim: 1.Node a Patch düzgün bir sekilde uygulandiktan sonra ayni adimlar diger node lar içinde uygulanir.

 

Böylece bu yazımın da sonuna gelmiş bulunmaktayım bir sonraki yazıda görüşmek dileğiyle esen kalın…

 

Oracle Exadata SQL Server Goldengate Weblogic EBS ve Linux konusunda aşağıdaki konularda 7×24 Uzman Danışmanlara yada Eğitimlere mi
İhtiyacınız var [email protected] adresine mail atarak Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

– Oracle Veritabanı Danışmanlığı
– Oracle Veritabanı Bakım ve Destek
– Exadata Danışmanlığı
– Exadata Bakım ve Destek
– SQL Server Veritabanı Danışmanlığı
– SQL Server Veritabanı Bakım ve Destek
– Goldengate Danışmanlığı
– Goldengate Bakım ve Destek
– Linux Danışmanlığı
– Linux Bakım ve Destek
– Oracle EBS Danışmanlığı
– Oracle EBS Bakım ve Destek
– Weblogic Danışmanlığı
– Weblogic Bakım ve Destek
– Oracle Veritabanı Eğitimleri
– Oracle VM Server Danışmanlığı
– Oracle VM Server Bakım ve Destek
– Oracle EPPM Danışmanlığı
– Oracle EPPM Bakım ve Destek
– Oracle Primavera Danışmanlığı
– Oracle Primavera Bakım ve Destek
– Oracle Eğitimleri
– SQL Server Eğitimleri
– Goldengate Eğitimleri
– Exadata Eğitimleri
– Linux Eğitimleri
– Oracle EBS Eğitimleri
– Oracle VM Server Eğitimleri
– Weblogic Eğitimleri
– Oracle EPPM Eğitimleri
– Oracle Primavera Eğitimleri

 1,708 views last month,  1 views today

About Mehmet Salih Deveci

I am Founder of SysDBASoft IT and IT Tutorial and Certified Expert about Oracle & SQL Server database, Goldengate, Exadata Machine, Oracle Database Appliance administrator with 10+years experience.I have OCA, OCP, OCE RAC Expert Certificates I have worked 100+ Banking, Insurance, Finance, Telco and etc. clients as a Consultant, Insource or Outsource.I have done 200+ Operations in this clients such as Exadata Installation & PoC & Migration & Upgrade, Oracle & SQL Server Database Upgrade, Oracle RAC Installation, SQL Server AlwaysOn Installation, Database Migration, Disaster Recovery, Backup Restore, Performance Tuning, Periodic Healthchecks.I have done 2000+ Table replication with Goldengate or SQL Server Replication tool for DWH Databases in many clients.If you need Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS Consultancy and Training you can send my email adress [email protected].-                                                                                                                                                                                                                                                 -Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS ve linux Danışmanlık ve Eğitim için  [email protected] a mail atabilirsiniz.

One comment

 1. This is really helpful, thanks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *