Oracle OSWatcher Kullanımı ve Raporları

Merhaba Arkadaşlar,

Bu yazımda sizlere Oracle ın OSWatcher toolunun kullanımını ve analiz ettiği raporları anlatacağım. OSWatcher toolu, Sunucu kaynaklarının istatistik verilerini belirli aralıklarla toplayıp saklayan ve bize raporlar sunan Carl Davis tarafından yazılmış çok güzel ve faydalı bir tooldur. OSWatcher yazılımını metalink üzerinden ücretsiz indirip kullanabilirsiniz.

 

oswatcher

OSWatcher toolu Sunucu üzerinde top, iostat,vmstat, netstat gibi komutları parametre olarak vereceğiniz belli aralıklarda çalışıp yine parametrik olarak vereceğiniz süre kadar saklayan güzel bir tooldur. Production ortamlarda mutlaka kullanmanızı tavsiye ederim. Tool un kurulum ve kullanımı aşağıdaki gibidir.

1.Adım: OSWatcher toolunun tarlı halini metalinkten indirip aşağıdaki gibi sunucuya atıyoruz.

oracle:testsunucu:/oracle/oswatcher:>ls -l
 -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 6123520 Sep 05 11:27 oswbb730.tar

 

2.Adım: OSWatcher toolunun dosyasını tar ile açıyoruz.

 oracle:testsunucu:/oracle/oswatcher:>tar -xvf oswbb730.tar
 x oswbb
 x oswbb/data
 x oswbb/docs
 x oswbb/docs/The_Analyzer
 x oswbb/docs/The_Analyzer/OSWatcherAnalyzerOverview.pdf, 393822 bytes, 770 media blocks.
 x oswbb/docs/The_Analyzer/oswbbaUserGuide.pdf, 2095591 bytes, 4093 media blocks.
 x oswbb/docs/The_Analyzer/oswbba_README.txt, 29099 bytes, 57 media blocks.
 x oswbb/docs/OSWatcher
 x oswbb/docs/OSWatcher/oswbb_README.txt, 13481 bytes, 27 media blocks.
 x oswbb/docs/OSWatcher/OSWatcherUserGuide.pdf, 3195426 bytes, 6242 media blocks.
 x oswbb/Exampleprivate.net, 1864 bytes, 4 media blocks.
 x oswbb/nfssub.sh, 740 bytes, 2 media blocks.
 x oswbb/stopOSWbb.sh, 558 bytes, 2 media blocks.
 x oswbb/call_du.sh, 67 bytes, 1 media blocks.
 x oswbb/iosub.sh, 743 bytes, 2 media blocks.
 x oswbb/profile
 x oswbb/OSWatcherFM.sh, 4424 bytes, 9 media blocks.
 x oswbb/ifconfigsub.sh, 772 bytes, 2 media blocks.
 x oswbb/ltop.sh, 1486 bytes, 3 media blocks.
 x oswbb/mpsub.sh, 542 bytes, 2 media blocks.
 x oswbb/call_uptime.sh, 71 bytes, 1 media blocks.
 x oswbb/gif
 x oswbb/psmemsub.sh, 1445 bytes, 3 media blocks.
 x oswbb/tar_up_partial_archive.sh, 4219 bytes, 9 media blocks.
 x oswbb/oswnet.sh, 435 bytes, 1 media blocks.
 x oswbb/vmsub.sh, 544 bytes, 2 media blocks.
 x oswbb/call_sar.sh, 68 bytes, 1 media blocks.
 x oswbb/oswib.sh, 414 bytes, 1 media blocks.
 x oswbb/startOSWbb.sh, 2385 bytes, 5 media blocks.
 x oswbb/Example_extras.txt, 626 bytes, 2 media blocks.
 x oswbb/oswsub.sh, 524 bytes, 2 media blocks.
 x oswbb/analysis
 x oswbb/oswbba.jar, 235115 bytes, 460 media blocks.
 x oswbb/locks
 x oswbb/tmp
 x oswbb/OSWatcher.sh, 34522 bytes, 68 media blocks.
 x oswbb/topaix.sh, 537 bytes, 2 media blocks.
 x oswbb/tarupfiles.sh, 746 bytes, 2 media blocks.
 x oswbb/xtop.sh, 1486 bytes, 3 media blocks.
 x oswbb/src
 x oswbb/src/Thumbs.db, 10240 bytes, 20 media blocks.
 x oswbb/src/OSW_profile.htm, 26288 bytes, 52 media blocks.
 x oswbb/src/tombody.gif, 4175 bytes, 9 media blocks.
 x oswbb/src/missing_graphic.gif, 8694 bytes, 17 media blocks.
 x oswbb/src/coe_logo.gif, 2994 bytes, 6 media blocks.
 x oswbb/src/watch.gif, 5621 bytes, 11 media blocks.
 x oswbb/src/oswbba_input.txt, 135 bytes, 1 media blocks.
 x oswbb/oswrds.sh, 825 bytes, 2 media blocks.
 oracle:testsunucu:/oracle/oswatcher:>

 

3.Adım: Tar ile açtığımız dosyanın içeriğine bakıyoruz bir sürü toola ait dosya ve sh scriptleri mevcut.

oracle:testsunucu:/oracle/oswatcher:>ls -all
 drwxr-xr-x 10 oracle oinstall 4096 May 28 19:44 oswbb
 -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 6123520 Sep 05 11:27 oswbb730.tar
 oracle:testsunucu:/oracle/oswatcher:>cd oswbb
 oracle:testsunucu:/oracle/oswatcher/oswbb:>ls -all
 total 752
 drwxr-xr-x 10 oracle oinstall 4096 May 28 19:44 .
 drwxr-xr-x 3 oracle oinstall 256 Sep 05 14:12 ..
 -rwxr-xr-x 1 oracle oinstall 626 Jan 15 2014 Example_extras.txt
 -rwxr-xr-x 1 oracle oinstall 1864 Oct 07 2013 Exampleprivate.net
 -rwxr-xr-x 1 oracle oinstall 34522 May 28 19:10 OSWatcher.sh
 -rwxr-xr-x 1 oracle oinstall 4424 Oct 16 2013 OSWatcherFM.sh
 drwxr-xr-x 2 oracle oinstall 256 May 02 13:46 analysis
 -rwxr-xr-x 1 oracle oinstall 67 Jan 15 2014 call_du.sh
 -rwxr-xr-x 1 oracle oinstall 68 Oct 07 2013 call_sar.sh
 -rwxr-xr-x 1 oracle oinstall 71 Jan 07 2014 call_uptime.sh
 drwxr-xr-x 2 oracle oinstall 256 May 02 13:46 data
 drwxr-xr-x 4 oracle oinstall 256 May 02 13:48 docs
 drwxr-xr-x 2 oracle oinstall 256 May 02 13:49 gif
 -rwxr-xr-x 1 oracle oinstall 772 May 08 16:21 ifconfigsub.sh
 -rwxr-xr-x 1 oracle oinstall 743 Oct 07 2013 iosub.sh
 drwxr-xr-x 2 oracle oinstall 256 May 28 19:43 locks
 -rwxr-xr-x 1 oracle oinstall 1486 Jan 08 2014 ltop.sh
 -rwxr-xr-x 1 oracle oinstall 542 Oct 07 2013 mpsub.sh
 -rwxr-xr-x 1 oracle oinstall 740 Oct 07 2013 nfssub.sh
 -rw-r--r-- 1 oracle oinstall 235115 May 21 18:54 oswbba.jar
 -rwxr-xr-x 1 oracle oinstall 414 Oct 07 2013 oswib.sh
 -rwxr-xr-x 1 oracle oinstall 435 Jan 08 2014 oswnet.sh
 -rwxr-xr-x 1 oracle oinstall 825 Oct 07 2013 oswrds.sh
 -rwxr-xr-x 1 oracle oinstall 524 Oct 07 2013 oswsub.sh
 drwxr-xr-x 2 oracle oinstall 256 May 02 13:50 profile
 -rwxr-xr-x 1 oracle oinstall 1445 Oct 18 2013 psmemsub.sh
 drwxr-xr-x 2 oracle oinstall 256 May 02 13:50 src
 -rwxr-xr-x 1 oracle oinstall 2385 Oct 07 2013 startOSWbb.sh
 -rwxr-xr-x 1 oracle oinstall 558 Apr 17 15:34 stopOSWbb.sh
 -rwxr-xr-x 1 oracle oinstall 4219 Nov 06 2013 tar_up_partial_archive.sh
 -rwxr-xr-x 1 oracle oinstall 746 Nov 06 2013 tarupfiles.sh
 drwxr-xr-x 2 oracle oinstall 256 May 28 19:43 tmp
 -rwxr-xr-x 1 oracle oinstall 537 Jan 08 2014 topaix.sh
 -rwxr-xr-x 1 oracle oinstall 544 Oct 07 2013 vmsub.sh
 -rwxr-xr-x 1 oracle oinstall 1486 Jan 08 2014 xtop.sh

4.Adım: OSWatcher toolunu aşağıdaki gibi startOSWbb.sh shell scriptini çalıştırarak başlatıyoruz. startOSWbb.sh scriptinin çalıştırılma şekli aşağıdaki gibidir.

startOSW.sh <güncellenme_aralığı> <arşivlenecek zaman aralığı>

örneğin komutu sh startOSWbb.sh 30 720 şeklinde çalıştırırsak OSWatcher 30 saniye aralıklarla tetiklenip çalışacak ve tuttuğu verileri 720 saat yani 30 gün saklayacaktır.

 

Ben default olarak aşağıdaki gibi başlatıyorum.

 oracle:testsunucu:/oracle/oswatcher/oswbb:>sh startOSWbb.sh
 oracle:testsunucu:/oracle/oswatcher/oswbb:>
 Info...You did not enter a value for snapshotInterval.
 Info...Using default value = 30
 Info...You did not enter a value for archiveInterval.
 Info...Using default value = 48
 Setting the archive log directory to/oracle/oswatcher/oswbb/archive
Testing for discovery of OS Utilities...
 VMSTAT found on your system.
 IOSTAT found on your system.
 MPSTAT found on your system.
 IFCONFIG found on your system.
 NETSTAT found on your system.
Testing for discovery of OS CPU COUNT
 oswbb is looking for the CPU COUNT on your system
 CPU COUNT will be used by oswbba to automatically look for cpu problems
CPU COUNT found on your system.
 CPU COUNT = 2
Discovery completed.
Starting OSWatcher Black Box v7.3.0 on Fri Sep 5 14:13:02 EEST 2014
 With SnapshotInterval = 30
 With ArchiveInterval = 48
OSWatcher Black Box - Written by Carl Davis, Center of Expertise,
 Oracle Corporation
 For questions on install/usage please go to MOS (Note:301137.1)
 If you need further assistance or have comments or enhancement
 requests you can email me [email protected]
Data is stored in directory: /oracle/oswatcher/oswbb/archive
Starting Data Collection...
 oswbb heartbeat:Fri Sep 5 14:13:07 EEST 2014
 oswbb heartbeat:Fri Sep 5 14:13:37 EEST 2014
 oswbb heartbeat:Fri Sep 5 14:14:07 EEST 2014
 oswbb heartbeat:Fri Sep 5 14:14:37 EEST 2014
 oswbb heartbeat:Fri Sep 5 14:15:08 EEST 2014

5.Adım: Belli bir zaman sonra durdurmak isterseniz aşağıdaki shell script ile durdurabilirsiniz.

 oracle:testsunucu:/oracle/oswatcher/oswbb:>sh stopOSWbb.sh

 

6.Adım: Şuana kadar topladığınız verileri OSWatcher black box analyzer toolu ile aşağıdaki gibi görsel olarak inceleyebiliriz.

oracle:testsunucu:/oracle/oswatcher/oswbb:>java -jar oswbba.jar -i archive
Starting OSW Analyzer V7.3.0
 OSWatcher Analyzer Written by Oracle Center of Expertise
 Copyright (c) 2014 by Oracle Corporation
Parsing Data. Please Wait...
This directory already exists. Rewriting...
 Scanning file headers for version and platform info...
 Parsing file archive/oswiostat/testsunucu_iostat_14.09.05.1400.dat ...
 Parsing file testsunucu_vmstat_14.09.05.1400.dat ...
Parsing file testsunucu_netstat_14.09.05.1400.dat ...
 Parsing file testsunucu_top_14.09.05.1400.dat ...
Parsing file testsunucu_ps_14.09.05.1400.dat ...
 Parsing Completed.
Enter 1 to Display CPU Process Queue Graphs
 Enter 2 to Display CPU Utilization Graphs
 Enter 3 to Display CPU Other Graphs
 Enter 4 to Display Memory Graphs
 Enter 5 to Display Disk IO Graphs
Enter 6 to Generate All CPU Gif Files
 Enter 7 to Generate All Memory Gif Files
 Enter 8 to Generate All Disk Gif Files
Enter L to Specify Alternate Location of Gif Directory
 Enter T to Alter Graph Time Scale Only (Does not change analysis dataset)
 Enter D to Return to Default Graph Time Scale
 Enter R to Remove Currently Displayed Graphs
Enter A to Analyze Data
 Enter S to Analyze Subset of Data(Changes analysis dataset including graph time scale)
Enter P to Generate A Profile
 Enter X to Export Parsed Data to File
 Enter Q to Quit Program
Please Select an Option:2
 Enter 1 to Display CPU Process Queue Graphs
 Enter 2 to Display CPU Utilization Graphs
 Enter 3 to Display CPU Other Graphs
 Enter 4 to Display Memory Graphs
 Enter 5 to Display Disk IO Graphs
Enter 6 to Generate All CPU Gif Files
 Enter 7 to Generate All Memory Gif Files
 Enter 8 to Generate All Disk Gif Files
Enter L to Specify Alternate Location of Gif Directory
 Enter T to Alter Graph Time Scale Only (Does not change analysis dataset)
 Enter D to Return to Default Graph Time Scale
 Enter R to Remove Currently Displayed Graphs
Enter A to Analyze Data
 Enter S to Analyze Subset of Data(Changes analysis dataset including graph time scale)
Enter P to Generate A Profile
 Enter X to Export Parsed Data to File
 Enter Q to Quit Program
Please Select an Option:oracle:testsunucu:/oracle/oswatcher/oswbb:>

7.Adım: Bu adımda yukardaki opsiyonlardan birini seçerek görsel grafikleri görebilirsiniz. Örnek olarak Aşağıdaki ekran görüntülerinde ben memory ve cpu ya ait grafikleri gösterdim.

 

CPU Grafiği

OSW cpu

 

Memory Grafiği

OSW memory

 

 

Böylece bir yazının daha sonuna gelmiş bulunmaktayım bir sonraki yazıda görüşmek dileğiyle Esen kalın.

 

Do you want to learn Oracle Database for Beginners, then read the following articles.

https://ittutorial.org/oracle-database-19c-tutorials-for-beginners/

 

Oracle Exadata SQL Server Goldengate Weblogic EBS ve Linux konusunda aşağıdaki konularda 7×24 Uzman Danışmanlara yada Eğitimlere mi İhtiyacınız var [email protected] adresine mail atarak Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

– Oracle Veritabanı Danışmanlığı
– Oracle Veritabanı Bakım ve Destek
– Exadata Danışmanlığı
– Exadata Bakım ve Destek
– SQL Server Veritabanı Danışmanlığı
– SQL Server Veritabanı Bakım ve Destek
– Goldengate Danışmanlığı
– Goldengate Bakım ve Destek
– Linux Danışmanlığı
– Linux Bakım ve Destek
– Oracle EBS Danışmanlığı
– Oracle EBS Bakım ve Destek
– Weblogic Danışmanlığı
– Weblogic Bakım ve Destek
– Oracle Veritabanı Eğitimleri
– Oracle VM Server Danışmanlığı
– Oracle VM Server Bakım ve Destek
– Oracle EPPM Danışmanlığı
– Oracle EPPM Bakım ve Destek
– Oracle Primavera Danışmanlığı
– Oracle Primavera Bakım ve Destek
– Oracle Eğitimleri
– SQL Server Eğitimleri
– Goldengate Eğitimleri
– Exadata Eğitimleri
– Linux Eğitimleri
– Oracle EBS Eğitimleri
– Oracle VM Server Eğitimleri
– Weblogic Eğitimleri
– Oracle EPPM Eğitimleri
– Oracle Primavera Eğitimleri

About Mehmet Salih Deveci

I am Founder of SysDBASoft IT and IT Tutorial and Certified Expert about Oracle & SQL Server database, Goldengate, Exadata Machine, Oracle Database Appliance administrator with 10+years experience.I have OCA, OCP, OCE RAC Expert Certificates I have worked 100+ Banking, Insurance, Finance, Telco and etc. clients as a Consultant, Insource or Outsource.I have done 200+ Operations in this clients such as Exadata Installation & PoC & Migration & Upgrade, Oracle & SQL Server Database Upgrade, Oracle RAC Installation, SQL Server AlwaysOn Installation, Database Migration, Disaster Recovery, Backup Restore, Performance Tuning, Periodic Healthchecks.I have done 2000+ Table replication with Goldengate or SQL Server Replication tool for DWH Databases in many clients.If you need Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS Consultancy and Training you can send my email adress [email protected].-                                                                                                                                                                                                                                                 -Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS ve linux Danışmanlık ve Eğitim için  [email protected] a mail atabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *