Oracle E-Business Suite 12.2.6 Kurulumu -1

Merhaba Arkadaşlar,

Bu ve bundan sonraki bir kaç yazımda sizlere Oracle ın ERP ürünlerinden birisi olan E-Business Suite (EBS) i anlatacağım.

EBS genel olarak aşağıdaki modüllerden oluşur.

  • Oracle Customer Relationship Management
  • Oracle Customer Service Management
  • Oracle Financials
  • Oracle Human Resource Management System (HRMS)
  • Oracle Projects Portfolio
  • Oracle Supply Chain Applications
  • Oracle Advanced Procurement
  • Oracle Value Chain Planning
  • Oracle Value Chain Execution (Logistics)

bu modüllerin her biri kendi içinde bir çok alt modülden oluşmuş olup ayrı ayrı lisanslı modüllerden oluşan bu komplex uygulamayı kurulum yaparken dikkatli olup sadece lisanslanan modüllerin kurulması önem arzetmektedir.

EBS in kurulumunu Oracle Linux 6.5 üstünde yapıyor olacağım. Linux kurulumunu bilmeyenler  bu linkteki yazımı takip edebilirler.

Bu kurulumda ben EBS in şablon örnek uygulaması olan VIS i kuracağım bunun için Linux kurulumunu yaparken minimum 400GB disk, 16GB RAM,4 CPU kullandım. Aynı sunucu üstünde hem Oracle database i hemde Oracle EBS uygulaması çalışıyor olacak.

Bunun için Linuxda aşağıdaki gibi Oracle Database 12c ve EBS 12.2 in Preinstall paketleri yüklenir. Bu yum paketlerinin indirilebilmesi için sunucunun internete çıkıyor olması ve aşağıdaki gibi yum ayarlarının yapılmış olması gerekmektedir.

/etc/yum.repos.d/public-yum-ol6.repo [ol6_addons] enabled=0 dan 1 e çekilmesi gerekmektedir.

yum install -y oracle-ebs-server-R12-preinstall

yum install –y oracle-rdbms-server-12cR1-preinstall

 

Linuxda selinux ayarları enforcing den disabled a çekilir.

vi /etc/selinux/config

Firewall ayarları aşağıdaki gibi kapatılır.

service iptables stop
chkconfig iptables off

service ip6tables stop
chkconfig ip6tables off

Sunucunun host dosyası aşağıdaki gibi ayarlanır.

Format aşağıdaki gibi olmalıdır.

[ip_address] [node_name].[domain_name] [node_name]

[[email protected] ~]# cat /etc/hosts

127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
10.10.6.15 ebstest.localdomain ebstest

 

Sunucu tarafında limitler aşağıdaki gibi belirlenir.

vi  /etc/security/limits.conf# oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall setting for nofile soft limit is 1024

oracle   soft   nofile    4096

# oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall setting for nofile hard limit is 65536

oracle   hard   nofile    65536

# oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall setting for nproc soft limit is 2047

oracle   soft   nproc    2047

# oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall setting for nproc hard limit is 16384

oracle   hard   nproc    16384

# oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall setting for stack soft limit is 10240KB

oracle   soft   stack    10240

# oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall setting for stack hard limit is 32768KB

oracle   hard   stack    32768

*   soft   nofile    4096

*   hard   nofile    65536

*   soft   nproc    2047

*   hard   nproc    16384

*   soft   stack    10240

*   hard   stack    32768

 

oraInst dosyasına oraInventory dosyasının pathi ve grubu belirtilip yetkisi verilir.

vi /etc/oraInst.loc

inventory_loc=/u01/oracle/oraInventory

inst_group=oinstall

 

Kernel ayarları aşağıdaki gibi olması gerekmektedir.

vi /etc/sysctl.conf

kernel.semmsl       2561

kernel.semmns       320001

kernel.semopm      1001

kernel.semmni       1421

kernel.shmall         20971524

kernel.shmmax      Half the size of the physical memory (in bytes), and at least 42949672952

kernel.shmmni       4096

kernel.msgmax      8192

kernel.msgmnb      65535

kernel.msgmni       2878

fs.file-max             6815744

fs.aio-max-nr         1048576

net.ipv4.ip_local_port_range 9000 655003

net.ipv4.tcp_tw_recycle        05

net.core.rmem_default          262144

net.core.rmem_max              4194304

net.core.wmem_default         262144

net.core.wmem_max            1048576

Kurulum dosyalarını görsel ekranda ve arka planda indirmek için vncserver ve firefox indiriyoruz.

yum install tigervnc-server

yum install xterm

yum install twm

yum install xhost

yum install firefox

 

son olarak aşağıdaki gibi ldconfig -v ile bütün symbolic library ler relink edilir.

 

Oracle EBS in kurulum dosyalarını E-Delivery den aşağıdaki gibi aratarak indirmeniz gerekmektedir.

 

Böylece bu yazının sonuna gelmiş bulunmaktayım bir sonraki yazıda EBS kurulumuna devam ediyor olacağım.

 

Oracle Exadata SQL Server Goldengate Weblogic EBS ve Linux konusunda aşağıdaki konularda 7×24 Uzman Danışmanlara yada Eğitimlere mi İhtiyacınız var [email protected] adresine mail atarak Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

– Oracle Veritabanı Danışmanlığı
– Oracle Veritabanı Bakım ve Destek
– Exadata Danışmanlığı
– Exadata Bakım ve Destek
– SQL Server Veritabanı Danışmanlığı
– SQL Server Veritabanı Bakım ve Destek
– Goldengate Danışmanlığı
– Goldengate Bakım ve Destek
– Linux Danışmanlığı
– Linux Bakım ve Destek
– Oracle EBS Danışmanlığı
– Oracle EBS Bakım ve Destek
– Weblogic Danışmanlığı
– Weblogic Bakım ve Destek
– Oracle Veritabanı Eğitimleri
– Oracle VM Server Danışmanlığı
– Oracle VM Server Bakım ve Destek
– Oracle EPPM Danışmanlığı
– Oracle EPPM Bakım ve Destek
– Oracle Primavera Danışmanlığı
– Oracle Primavera Bakım ve Destek
– Oracle Eğitimleri
– SQL Server Eğitimleri
– Goldengate Eğitimleri
– Exadata Eğitimleri
– Linux Eğitimleri
– Oracle EBS Eğitimleri
– Oracle VM Server Eğitimleri
– Weblogic Eğitimleri
– Oracle EPPM Eğitimleri
– Oracle Primavera Eğitimleri

 1,551 views last month,  1 views today

About Mehmet Salih Deveci

I am Founder of SysDBASoft IT and IT Tutorial and Certified Expert about Oracle & SQL Server database, Goldengate, Exadata Machine, Oracle Database Appliance administrator with 10+years experience.I have OCA, OCP, OCE RAC Expert Certificates I have worked 100+ Banking, Insurance, Finance, Telco and etc. clients as a Consultant, Insource or Outsource.I have done 200+ Operations in this clients such as Exadata Installation & PoC & Migration & Upgrade, Oracle & SQL Server Database Upgrade, Oracle RAC Installation, SQL Server AlwaysOn Installation, Database Migration, Disaster Recovery, Backup Restore, Performance Tuning, Periodic Healthchecks.I have done 2000+ Table replication with Goldengate or SQL Server Replication tool for DWH Databases in many clients.If you need Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS Consultancy and Training you can send my email adress [email protected].-                                                                                                                                                                                                                                                 -Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS ve linux Danışmanlık ve Eğitim için  [email protected] a mail atabilirsiniz.

One comment

  1. some really interesting information, well written and broadly speaking user pleasant.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *