JAVA DA CLASS LA STACK İŞLEMLERİ

Veri yapılarının bilinen önemli konularından biriside hiç kuşku yok ki Stack (Yığın) Konusudur.Yığın veri yapısı üst üste koyulan tabaklar mantığıyla çalışır ilk çektiğimiz son koyduğumuz tabaktır aslında bundan da anlaşılacağı üzere Stack son giren ilk çıkar yani LIFO mantığıyla çalışır.Burda herbir eleman için bir Node (düğüm) oluşturarak Class yapısının içinde kullandım ve her elemanı önce ittim (PUSH) Yığına sonra da çektim (POP) çektim Stacktan.Şimdi Bunun gerçeklemesini Java da görelim..

package newpackage;
// Bu Class ı 10 tane değer tutacak şekilde ayarlıyoruz
class Stack {
int stck[] = new int[10];
int tos;

// Stack ı İnitialize yapıyoruz
Stack() {
tos = -1;
}

// Stağa Eleman itme
void push(int item) {
if(tos==9)
System.out.println(“Stack dolu.”);
else
stck[++tos] = item;
}

//Stackdan Eleman Çekme
int pop() {
if(tos < 0) {
System.out.println(“Stack Underflow oldu.”);
return 0;
}
else
return stck[tos–];
}
}

class MyStack {
public static void main(String args[]) {
Stack mystack1 = new Stack();
Stack mystack2 = new Stack();

// push some numbers onto the stack
for(int i=0; i<10; i++) mystack1.push(i);
for(int i=10; i<20; i++) mystack2.push(i);

// pop those numbers off the stack
System.out.println(“İlk Stağım daki elemanlar:”);
for(int i=0; i<10; i++)
System.out.println(mystack1.pop());

System.out.println(“İkinci Stağım daki elemanlar:”);
for(int i=0; i<10; i++)
System.out.println(mystack2.pop());
}
}

 

Oracle Exadata SQL Server Goldengate Weblogic EBS ve Linux konusunda aşağıdaki konularda 7×24 Uzman Danışmanlara yada Eğitimlere mi
İhtiyacınız var [email protected] adresine mail atarak Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

– Oracle Veritabanı Danışmanlığı
– Oracle Veritabanı Bakım ve Destek
– Exadata Danışmanlığı
– Exadata Bakım ve Destek
– SQL Server Veritabanı Danışmanlığı
– SQL Server Veritabanı Bakım ve Destek
– Goldengate Danışmanlığı
– Goldengate Bakım ve Destek
– Linux Danışmanlığı
– Linux Bakım ve Destek
– Oracle EBS Danışmanlığı
– Oracle EBS Bakım ve Destek
– Weblogic Danışmanlığı
– Weblogic Bakım ve Destek
– Oracle Veritabanı Eğitimleri
– Oracle VM Server Danışmanlığı
– Oracle VM Server Bakım ve Destek
– Oracle EPPM Danışmanlığı
– Oracle EPPM Bakım ve Destek
– Oracle Primavera Danışmanlığı
– Oracle Primavera Bakım ve Destek
– Oracle Eğitimleri
– SQL Server Eğitimleri
– Goldengate Eğitimleri
– Exadata Eğitimleri
– Linux Eğitimleri
– Oracle EBS Eğitimleri
– Oracle VM Server Eğitimleri
– Weblogic Eğitimleri
– Oracle EPPM Eğitimleri
– Oracle Primavera Eğitimleri

About Mehmet Salih Deveci

I am Founder of SysDBASoft IT and IT Tutorial and Certified Expert about Oracle & SQL Server database, Goldengate, Exadata Machine, Oracle Database Appliance administrator with 10+years experience.I have OCA, OCP, OCE RAC Expert Certificates I have worked 100+ Banking, Insurance, Finance, Telco and etc. clients as a Consultant, Insource or Outsource.I have done 200+ Operations in this clients such as Exadata Installation & PoC & Migration & Upgrade, Oracle & SQL Server Database Upgrade, Oracle RAC Installation, SQL Server AlwaysOn Installation, Database Migration, Disaster Recovery, Backup Restore, Performance Tuning, Periodic Healthchecks.I have done 2000+ Table replication with Goldengate or SQL Server Replication tool for DWH Databases in many clients.If you need Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS Consultancy and Training you can send my email adress [email protected].-                                                                                                                                                                                                                                                 -Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS ve linux Danışmanlık ve Eğitim için  [email protected] a mail atabilirsiniz.

4 comments

  1. Java Library bir çok veri yapısını özünde barındırıyor zaten. Stack gibi en temel veri yapıları da var tabii.

    http://download.oracle.com/docs/cd/E17476_01/javase/1.4.2/docs/api/java/util/Stack.html

  2. Evet Java Libraryleri veriyapılarıyla beraber çok daha fazla yardımcı sınıf tanımlıyo ancak bu yazıda amacım hazır java nesnesinin nasıl çalıştığıdır Kısaca Stack nedir nasıl çalışır nasıl implemente edilir ve özünde ne var!! bir çok zaman bir şeyi hazır kullanıyoruz ama onun iç yapısında ne var onu bilmiyoruz!! Yoksa Herşeyin Hazırını Library i ekledikten sonra bulabilrsin tabikide!!!

  3. Ama zaten Java “library” demek gibi birşey. Devası üst seviyede bir teknloji. Yani bu örneğin bile aslında bu işin altında ne yattığını tam olarak anlatamaz. Çok daha aşağılara inmek lazım. Ben de bilgi amacıyla yazdım zaten 😉

  4. doğru tam olarak ne yattığını bilmek için C++ la yazmak hatta olmadı assembly le yazmak lazım ki kodun gerçektende iç yapısını öğrenmek için!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *