C# TA KONTROL YAPILARI (İF-ELSE,SWİTCH-CASE)

C# ta önceki yazılarda Hiç programlama bilmeyenler için temel olarak anlattığımız bazı basit programlama konularında ilerlemeye devam ediyoruz bugünkü yazımızda C# ta kontrol yapılarını görecez.Şunu belirtmek isterim ki C# ta göstereceğim kontrol yapıları C,C++ da kiyle aynıdır o yüzden bu dilleri bilenler bu yazıyı sadece yüzeysel okumaları yeterlidir.

Önceki yazılarımızda, her program belirli ifadeleri sırasıyla çalıştırıp bitiyordu. Program içinde inputlara veya program içinde yapılan hesaplara göre değişik işlemler yapılmıyordu. Bu derste öğrendiklerimiz de programlarımızın belirli şartlara göre değişik şekillerde çalışmasını sağlayacaktır. İlk seçme ifademiz “if”. “if” kontrol yapısının 3 temel formu vardır. Şimdi kod üzerinde size nasıl olduğunu göstereyim.

public void deveci(int a) // bu fonksiyona dışarıdan integer type da bir sayı gönderilmesi lazım
{
if(a>0)
Console.WriteLine(“Sayı pozitiftir”);
else
     if(a<0)
Console.WriteLine(“Sayı negatiftir”);
else
Console.WriteLine(“Sayı sıfırdır”);
}
Artık istediğimiz tipte bir veriye sahibiz ve bunu “if” ifadesi içinde işleyebiliriz. “if” ifade bloğunun ilk formu şu şekildedir :
if(mantıksal ifade)
 {
“mantıksal ifade”nin doğru olası durumunda yapılması gerekenler
}.
Öncelikle “if” anahtar kelimesi ile başlamalıyız. Sonrası parantezler arasındaki mantıksal ifade. Bu mantıksal ifadenin doğru veya yanlış olması bulunur. Biz programımızda kullanıcıdan aldığımız sayının sıfırdan büyük olup olmadığını kontrol ediyoruz”>0″ ile. Eğer sayı sıfırdan büyükse, mantıksal ifadenin sonucu doğrudur ve { } parantezleri arasındaki kod bloğu çalıştırılır. Eğer mantıksal ifade yanlış bir sonuç üretirse { } arasındaki kon bloğu çalıştırılmadan bloktan sonraki ifadelere geçer.

İkinci “if” ifadesi aslında birincisi ile aynıdır, ikincisi sadece blok içinde değildir. Eğer boolean ifade doğru sonuç üretirse, bu ifadeden hemen sonraki çalışır. Boolena ifadenin yanlış olması durumunda ise bu ifadeden hemen sonraki ifade çalıştırılmadan bir sonraki ifadeye geçilir ve o ifade çalıştırılır. Bu şekildeki “if” yapısını, boolean ifadenin doğru olmasında sadece bir tane ifade çalıştırılacaksa yeterlidir. Buna karşın “if” ifadesinin sonucuna göre birden fazla ifade işleme konulacaksa blok olarak { } parentezleri arasında yazılır. Benim kişisel önerim “if” den sonra çalıştırılacak ifade sayısına bakmadan, bu ifade(leri) her durumda blok olarak yazmaktır. İleride yeni programın okunmasında ve yeni işlevler eklenmesinde size hatalardan kaçmanıza yardım eder.

Birçok zaman size eğer/değilse türünde çalışacak bir “if” yapısı gerekebilir. Üçüncü tip “if” ifadesi eğer doğru değer üretirse şunları yap, doğru değilse “else” anahtar sözcüğünden sonraki kodları çalıştır türünde bir yapısı olarak yazılmalıdır.

Birden fazla mantıksal ifadeyi işlememiz gerektiğinde ise, if/else if/else tipinde bir “if” yapısını kullanmak gerekir. Dördüncü örneğimizde bu tip bir if yapısını görebilirsiniz. Bu tip yapı yine “if” ve boolean ifadesi ile başlar. Boolean ifade doğru ise hemen alttaki bloktaki kodlar çalıştırılır. Bunun yanında, boolean ifadenin değişik durumlarına göre “else if” iç yapısı kullanılır. “else if” de aynı if gibi bir boolean ifadeyi alır ve sonucu doğru hemen sonraki bloktaki kodları çalıştırır.

Boolean ifadenin alabileceği tüm ihtimallere göre bu şekilde “else if” ifadeleri sıralanabilir fakat en sonda bir “else” ile yukarıdaki tüm şartların yanlış olması durumunda çalıştırılacak kodları belirleriz. Bu dördüncü “if” yapısında da yine sadece bir tane if/else blok yapısı çalıştırılır.

 

Switch-Case Yapısı

Yukarıdaki fonksiyonun Switch-case yapısı şudur.

public void deveci(int a)
{
Switch(a)
{
case 1:
Console.WriteLine(“Sayı {0} dır”,a);
break;
case 2:
Console.WriteLine(“Sayı {0} dır”,a);
break;

default :
Console.WriteLine(“Sayı şudur {0}”,a);
}
}
İsterseniz “default” seçeneğini de “switch” ifadesi ile birlikte kullanabilirsiniz. “default” ifadesinin altındaki kod bloku, “defult”‘tan önceki “case”‘lerin hiçbiri sınamayı geçemediği zaman çalışır ve tüm “case”‘lerden sonra gelir.

Her “case” ‘den sonra “break” ifadesinin zorunlu olduğunu tekrar hatırlatalım. “break” ifadesi “switch” yapısından dışarı çıkmayı ve alttaki kodlara geçmemizi sağlar. “default” anahtar kelimesinin kod blokundan hemen sonra “break” koymak programcının isteğine kalmıştır. Switch ifadesinde iki tane dikkat edilmesi gereken husus vardır.

Birincisi, farklı durumları (case’leri) ard arda aralarına hiç kod yazmadan sıralamaktır. Aslında burada yapılan iş, değişkenimizin birden fazla değeri için tek bir “case” kod bloku oluşturmaktır. Bir case ve hemen arkasına başka bir case yazdığımızda program otomatik olarak bir sonraki “case” ‘e geçer.
Oracle Exadata SQL Server Goldengate Weblogic EBS ve Linux konusunda aşağıdaki konularda 7×24 Uzman Danışmanlara yada Eğitimlere mi
İhtiyacınız var [email protected] adresine mail atarak Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

– Oracle Veritabanı Danışmanlığı
– Oracle Veritabanı Bakım ve Destek
– Exadata Danışmanlığı
– Exadata Bakım ve Destek
– SQL Server Veritabanı Danışmanlığı
– SQL Server Veritabanı Bakım ve Destek
– Goldengate Danışmanlığı
– Goldengate Bakım ve Destek
– Linux Danışmanlığı
– Linux Bakım ve Destek
– Oracle EBS Danışmanlığı
– Oracle EBS Bakım ve Destek
– Weblogic Danışmanlığı
– Weblogic Bakım ve Destek
– Oracle Veritabanı Eğitimleri
– Oracle VM Server Danışmanlığı
– Oracle VM Server Bakım ve Destek
– Oracle EPPM Danışmanlığı
– Oracle EPPM Bakım ve Destek
– Oracle Primavera Danışmanlığı
– Oracle Primavera Bakım ve Destek
– Oracle Eğitimleri
– SQL Server Eğitimleri
– Goldengate Eğitimleri
– Exadata Eğitimleri
– Linux Eğitimleri
– Oracle EBS Eğitimleri
– Oracle VM Server Eğitimleri
– Weblogic Eğitimleri
– Oracle EPPM Eğitimleri
– Oracle Primavera Eğitimleri

About Mehmet Salih Deveci

I am Founder of SysDBASoft IT and IT Tutorial and Certified Expert about Oracle & SQL Server database, Goldengate, Exadata Machine, Oracle Database Appliance administrator with 10+years experience.I have OCA, OCP, OCE RAC Expert Certificates I have worked 100+ Banking, Insurance, Finance, Telco and etc. clients as a Consultant, Insource or Outsource.I have done 200+ Operations in this clients such as Exadata Installation & PoC & Migration & Upgrade, Oracle & SQL Server Database Upgrade, Oracle RAC Installation, SQL Server AlwaysOn Installation, Database Migration, Disaster Recovery, Backup Restore, Performance Tuning, Periodic Healthchecks.I have done 2000+ Table replication with Goldengate or SQL Server Replication tool for DWH Databases in many clients.If you need Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS Consultancy and Training you can send my email adress [email protected].-                                                                                                                                                                                                                                                 -Oracle DBA, SQL Server DBA, APPS DBA,  Exadata, Goldengate, EBS ve linux Danışmanlık ve Eğitim için  [email protected] a mail atabilirsiniz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *