Android Programlama -6

Merhaba arkadaşlar bu gün ki makalem de Activity yaşam döngüsünden bahsedeceğim.

Bir önceki makalem de Java Kodlamaya giriş yaptık okumadıysanız burdan okuya bilirsiniz.

Android uygulamalarında sık sık kulla dığımız activity’ler temelde 7 method ile çalışır.
Activity methodlarının ne zaman ve ne amaçla çağrıldıkları aşağıdaki gibidir.

 

 

Oncreate ()

Activity ilk create edildiğinde ilk çağrılan method dur. Bu metodun içinde finish () method çagrılırsa direk onDestroy() metvoduna geçilir. Yaşam döngüsü de bulunan Diğer methodlar çagrılmaz.

 

@Override public void onCreate(Bundle savedInstanceState)

 {
 super.onCreate(savedInstanceState); 

setContentView(R.layout.activity_main); 

new LoadDatabaseTask().execute((Void) null); 

}

OnStart () 

Oncreate methodundan so da çalışır. Veya Activity onStop () durumuna geçmişse onResart methodundan sonra çalışır.

OnResume ()

 

Activity’ nin User ile etkileşime geçebileceği en iyi methoddur. OnResart methodundan sonra çalışır.

OnPause ()

Activity pasif duruma alındığında kullanılır. OnResume methodunun tersi işlemdir.

 

 

OnStop ()

Activity kill Oldugunda, kullanıcı tarafından hiç kullanmayacağı zaman kullanılır.

Bu methoddan sonra OnResume veya onDestroy methodlar çagrılır.

OnResart ()

pouse edilmiş arka tarafta çalışan Activity lerin tekrardan kullanıcıya gösterileceği zaman kullanılır. Bu methoddan sonra onstart veya OnResume methodlar çağrılır.

 

OnDestroy ()

Activity ler kill olacağı zaman gerekli tüm temizlik işlemlerinin agapılabilöesi için Bı method kullanılır.
Activity ler iki türlü yok olur, birincisi finish method sayesinde, diğeri ise sistemin kaynak ihtiyacından ötürü Activity i kill etmesidir.

 

Bir makalenin daha sonuna geldik,esenle kalın..

About Kübra Hebeş

Bilgisayar Mühendisi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *