Android Programlama -14

Merhaba arkadaşlar bu gün ki makalem de listview İn özelleştirilmesi konusuna devam edeceğiz.

Bir önceki makalem de listview özelleştirmeye başlamıştık. Öncelikle onu okumanızı tavsiye ederim. Buradan okuyabilirsiniz.

Bu gün arraylist oluştururken kullanacağımız model classı tanımlıcaz.

 

 

Daha önce yaptıgınız örneklerde arraylist i tanımlarken arraylist <string> şeklinde tanımlamıştık. Ve böylelikle arraylist’e eleman eklerken string türünde değerler eklemiştik.
Listview o özelleştirme istediğimiz de arraylist i oluşturduğumuz yeni Class türünde oluşturuyoruz.

package com.example.teka.icim_rahat.models;

/**
 * Created by teka on 17.7.2017.
 */

public class 
il_isteclass {
  public String il;
  public String ilce1;
  public String ilce2;
  public String ilce3;

  public il_isteclass(){

  }
  public il_isteclass(String Il){
    il=Il;
  }
public il_isteclass(String Il,String Ilce1){
  il=Il;
  ilce1=Ilce1;
}
public il_isteclass(String Il,String Ilce1,String Ilce2){
  il=Il;
  ilce1=Ilce1;
  ilce2=Ilce2;
}
public il_isteclass(String Il,String Ilce1,String Ilce2,String Ilce3){
  il=Il;
  ilce1=Ilce1;
  ilce2=Ilce2;
  ilce3=Ilce3;
}

  public String getIl() {
    return il;
  }

  public void setIl(String il) {
    this.il = il;
  }

  public String getIlce1() {
    return ilce1;
  }

  public void setIlce1(String ilce1) {
    this.ilce1 = ilce1;
  }

  public String getIlce2() {
    return ilce2;
  }

  public void setIlce2(String ilce2) {
    this.ilce2 = ilce2;
  }

  public String getIlce3() {
    return ilce3;
  }

  public void setIlce3(String ilce3) {
    this.ilce3 = ilce3;
  }


}

Örneğimizi inceleyecek olursak ;

 

Öncelikle classı’mızın değişkenlerini türleriyle birlikte tanımlıyoruz.
Sonra classı’n yapıcı fonksiyonlarını oluşturuyoruz.
Boş bir yapıcı ve bütün değişkenler ile bir yapıcı ile birlikte iki yapıcı fonksiyon oluşturuyoruz.
Son olarak her değişken için get ve set fonksiyonlarını oluşturuyoruz.

Bir makalenin daha sonuna geldik, esenle kalın..

About Kübra Hebeş

Bilgisayar Mühendisi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *