Site icon IT Tutorial

Visual Kriptografi Ulutaş ın Metodu -6

İkinci Share in Üretilmesi

Share ler için pattern seçme sürecinde üç share in patternleri belirlenirken elde edilen her bir genişletilmiş blok bir diğerinin oluşumunu etkilemektedir. Buda sharelerin genişletilmiş bloklarının birbirlerine bağımlı olduklarını göstermektedir. İlk Share için tek bir iterasyon sonucunda A ve A’ için 4 er tane pattern belirlendi.Bunlar belirlendikten sonra bir sonraki iterasyona geçmeden önce belirlenen koordinatlar için B share i içinde patternler belirlenir.

 

 

Yani tek bir iterasyonun sonucunda hem A hem A’ ve hem de B share inin 4 tane genişletilmiş bloğu belirlenmiş olur. B share i belirlenirken bir takım kurallar dizisi vardır. Bu kurallar dizisi de yine yöntemi öneren Yrd.Dr.Mustafa Ulutaş tarafından belirlenmiştir. B share i için patternlerin belirlenmesine geçmeden önce bu kurallar dizisi maddeler halinde verilecektir. Kurallar dizisinde Secretlar için sırasıyla P1 ve P2 kullanılacaktır.

  1. Eğer P1 ve P2 nin ilgili pixelleri siyah renk ise H(AND(a,b)) ve H(AND(a’,b)) 0 olmalıdır. Bu özellikleri sağlayan patternler B share inin ilgili genişletilmiş blokları için uygun patternlerdir.
  2. Eğer P1 in ilgili pixeli siyah ve P2 nin ilgili pixeli beyaz ise H(AND(a,b)) değeri 0 olan ve H(AND(a’,b)) ise 0 olmayan patternler B share inin ilgili genişletilmiş blokları için uygun patternlerdir.
  3. Eğer P1 in ilgili pixeli beyaz ve P2 nin ilgili pixeli siyah ise H(AND(a,b)) değeri 0 olmayan ve H(AND(a’,b)) ise 0 olan patternler B share inin ilgili genişletilmiş blokları için uygun patternlerdir.
  4. Eğer P1 ve P2 nin ilgili pixelleri beyaz renk ise H(AND(a,b)) ve H(AND(a’,b)) 0 olmamalıdır. Bu özellikleri sağlayan patternler B share inin ilgili genişletilmiş blokları için uygun patternlerdir.

 

İlk share in üretimi esnasında her iterasyon için belirlenen 4 tane genişletilmiş blok için B share ininde genişletilmiş bloklarının belirlenmesi şu şekilde olacaktır. Burada kullanılacak olan örnek yukarıda da verilen 2×2 lik Secret ve Cover görüntülerdir. Bu secret ve cover görüntülerin matrisel modellenmesi aşağıdaki gibidir.

B share inin 0,0 koordinatındaki genişletilmiş bloğunu belirlemek için ikinci Cover görüntüsünün bu noktadaki değerine bakılır. İkinci cover görüntüsünün 0,0 daki değeri beyaz olduğu için B share inin ilgili genişletilmiş bloğuna pattern atarken Pw patternleri kullanılacaktır. B share i belirlenirken A ,A’ ve B sharelerinin birbirleriyle aralarında oluşturmuş oldukları yukarıdaki kurallar dizisine göre değerlendirilirse sonuç 4.kural olarak belirlenicektir. Çünkü iki secret görüntünün de ilgili pixel değerleri beyazdır. Bu durumda 4.maddeye göre H(AND(a,b)) ve H(AND(a’,b)) değeri 0 olmayan patternler B share i için aday patternlerdir. Aşağıda öncellikle A ve B share i arasında H(AND(a,b)) işlemi uygulanacaktır.

Bu işlemin çıktısında oluşan patternler ile H(AND(a’,b)) işlemi gerçekleştirilecektir. Bu işlemden sonra geriye kalan patternler B share inin 0,0 koordinatındaki genişletilmiş bloğu için aday patternlerdir.

 

Yukarıdaki kurala baktığımız zaman H(AND(a,b)) değeri 0 olmayan patternler alınacak ve bu patternler H(AND(a’,b)) işlemine girdi olarak verilecektir. Çıkan sonuçtaki patternler B Share inin 0,0 koordinatı için aday patternlerdir.

 

Kural gereği H(AND(a’,b)) işlemi sonucunda 0 olmayan patternler B share inin 0,0 koordinatında ki genişletilmiş bloğu için aday teşkil eder. Yukarıdaki şekle baktığımız zaman bu kuralı sağlayan patternler 1,2,3 ve 4 numaralı patternlerdir. Bu patternlerden birisi rastgele biçimde seçilebilir.

 

Deney Sonuçları ve Analizler

Yapılan Çalışmanın doğruluğunu kontrol etmek amacıyla aşağıdaki gri formattaki 4 test görüntüsü kullanıldı.

Yukarıdaki şekilde gri formatlı 4 test görüntü çalışmanın girdisi olabilmesi için bu görüntülerin Halftone formatında olmaları gerekmektedir. Aşağıda bu Görüntülerin Halftone Şekli bulunmaktadır.

 

Halftone formatında bulunan 512×512 büyüklüğündeki bu 4 test görüntü aşağıdaki gibi A ve A nın 90 derece dönmüş şekline ve B share lerine dönüşümü programımızla gösterilmiştir.

 

Oluşturulan bu 3 share görüntü içerisinden A share i ile B share i birebir örtüşecek şekilde üst üste getirildiği zaman İlk Secret görüntü olan Airplane test görüntüsü ortaya çıkacaktır. İkinci secret görüntü olan Baboon görüntüsünün de ortaya çıkarılabilmesi için A’ share i ile B share i birebir üst üste getirilmelidir.Böylece ilk secretlar elde edilecektir. Aşağıdaki şekilde Bu 2 secret görüntünün tekrar elde edilmesi gösterilmiştir.

 

C# ile yazılmış Bu projeme aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

https://drive.google.com/open?id=1QIP7vN2h9EpGTdQ0X7zBR2hycz1–tum

 

Exit mobile version