Site icon IT Tutorial

Visual Kriptografi -5 Noar ve Shamir

Merhaba,

Noar ve Shamir 1994 yılında önermiş oldukları yeni yöntemde ikili(binary) bir görüntüyü anlamsız iki parçaya ayırmakta ve bunlar paylaştırılmaktadır.

 

Ardından bu iki anlamsız binary görüntü bir araya getirildiğinde ise orijinal binary görüntüyü vermelidir. Binary görüntü 0 ve 255 den oluşmuş bir görüntüdür yani pixeller sadece siyah ve beyazdan oluşur. Binary bir görüntü elde etmek için görüntü ilk olarak gri formata dönüştürülür ardından otsu gibi eşikleme algoritmaları kullanılarak görüntünün bir eşik değeri belirlenir. Son olarak bu eşik değerinden küçük pixele sahip gri değeri 0 a setlenir.Eşik değerinden büyük olan gri pixel ise 255 e setlenir.Böylece görüntü üzerinde sadece siyah ve beyaz pixeller bulunmuş olur.

Pixel parlaklık değeri sadece 2 sabit değerden oluşan binary resimler OR yada XOR yöntemiyle anlamsız iki görüntüye ayrılabilir. Aynı şekilde OR ve XOR yöntemleri kullanılarak bu iki anlamsız görüntüden orijinal ikili görüntü elde edilir. Aşağıda siyah ve beyaz pixellerden oluşmuş farklı türden parçalar ve bu parçaların bir araya gelmesiyle meydana gelen orijinal pixeller gösterilmiştir. Siyah renkli pixeller her durumda elde edilmesine karşın beyaz pixeller her zaman elde edilememiştir.

Şekil-7 : Siyah ve Beyaz pixellerin paylaştırılması ve geri elde edilmesi gösterilmiştir.

Siyah ve beyaz pixellerden oluşmuş ikili bir görüntü OR ve XOR yöntemiyle iki parçaya ayrılabilir ve aynı şekilde bu iki parça birleştirilip orijinal ikili görüntü tekrar elde edilebilir. OR yönteminin kullanımıyla orijinal veride kısmen kayıplar verilmesine rağmen XOR yönteminde böyle bir problemle karşılaşılmamaktadır. Aşağıda ki tabloda XOR ve OR yöntemlerinin kıyaslanması verilmiştir.

Şekil-8 : XOR ve OR yöntemlerinin karşılaştırılması

Aşağıdaki şekilde bir görüntü binary formata dönüştürüldükten sonra 2 parçaya ayrılması ve tekrar birleştirilmesi gösterilmiştir.

Şekil-9 : Renkli Görüntü ikili hale çevrilip iki parçaya ayrılıyor.Aynı yöntemle tekrar birleştiriliyor.

Noar ve Shamir önermiş oldukları metotla binary bir görüntüyü 2 anlamsız parçaya ayırmaktadır fakat önerilen bu yöntem sadece ikili görüntüler üzerinde uygulanabilmektedir.

Exit mobile version