IT Tutorial

Steganografi -1

Steganografi, eski Yunancada gizlenmiş yazı anlamına gelir.İletilmek istenen mesajın masum görünüşlü ortam üzerinde saklanarak istenmeyen kişilerin bu mesajı açıkça görmeleri önlenir. Bu özellik steganografi ile Kriptoloji arasında ki en temel fark olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kriptolojide istenmeyen kişiler iletişimin varlığından haberdardırlar ancak iletişimi çözecek anahtarlar bu şifreyi çözmek için en temel taş olduğundan dolayı anahtar elde edilmeden deşifreleme yapılamaz. Ancak Steganografi de gizli bir iletişimin olduğu da saklanmaktadır.

Kriptoloji biliminin tarihi Steganografi kadar eski olmasa da günümüzde kullanılacak tekniğe göre steganografiden çok daha güvenli olduğu bilinmektedir. Ancak steganografi de çok eski tarihlerden bu yana insanlar tarafından kullanılmaktadır.

Steganografi de kullanılan bazı basit yöntemlerde bilgisayar gibi hesaplama cihazlarına ihtiyaç duymaması onu bu yönüyle kriptolojiden üstün tutmaktadır.Aşağıda ki resimlerde geçmişte de kullanılan basit ama enteresan yöntemler gösterilmiştir.

Yukarıdaki resimlere baktığımız zaman rastgele olarak harfler belirlenmiştir. Ve bu harfler kalem üzerinde belli açılarla dönderildiğinde “Açık Fikir” metnini taşıdığını görmekteyiz. Bu yöntem özellikle antik çağda çokça kullanılırdı. Basit ama işe yarar bir yöntem olduğunu figüre bakılınca anlaşılmaktadır.

Yunanlı tarihçi Herodotus, bir eserinde İran’da bulunan yunanlı casusun, Pers istilasını Yunanistan’a ne şekilde ilettiğini şöyle anlatmaktadır. Esere göre, casus kölesinin saçını kazıtmış; istila uyarısını haber vermek için kölenin kafa derisine mesajı kazıtmıştır.

Ardından casus, kölenin saçının yazıyı göstermeyecek büyüklüğe kadar uzamasını beklemiş ve bu köleyi mesajı iletmek amacıyla Yunanistan’a göndermiş. Kölenin burada tek bilmesi gereken bilgi “kafamı kazıyın” şeklindeydi.

Steganografi metodunu sadece yunanlılar değil aynı zamanda Çinliler de çokça kullanmaktaydılar. Çinlilerin öz kaynaklarında meyve sepetini nasıl bir gizli iletişim için kullandıklarını anlatmaktadırlar. Buna göre Meyve sepetindeki her meyvenin birbirlerine göre konumu farklı  anlamlar ifade etmekteydi.

Çok eski çağlarda kullanılan basit yöntemler steganografinin tarihinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu göstermektedir. Güncel tarih olarak bilinen 2.dünya savaşında da bir takım veri gizleme teknikleriyle iletişimler yapıldığı bildirilir.

İkinci dünya savaşı devam ederken Alman casusların kimyevi bir madde kullanarak beyaz bir mendile mesaj yazdıkları ortaya çıkartılmıştır. Casuslar, gizli mesajlar barındıran bu mendili daha önce kararlaştırdıkları noktalarda çöpe atmakta; alıcı ise aynı noktadan mendili alıp yine kimyevi maddeler kullanarak bu şifreyi çözmekteydiler. Yine ikinci dünya savaşında Almanlar “mikrofilm” teknolojisi yardımıyla “mikro noktalar” (microdot) kullanmışlar.

Bu şekilde A4 ebatında ki herhangi bir belge veya bir çizim yapılan bazı işlemlerin ardından daktilo yazısında kullanılan bir nokta kadar belgeyi veya çizimi küçültmekteydiler. Bu yöntemle bir sayfa yazı düz metindeki i ve j harflerinin üstlerindeki noktalarına oldukça büyük miktarda veri saklamak mümkün olmuştur.

Oracle Exadata SQL Server Goldengate Weblogic EBS ve Linux konusunda aşağıdaki konularda 7×24 Uzman Danışmanlara yada Eğitimlere mi
İhtiyacınız var mehmet.deveci@gridgroup.com.tr adresine mail atarak Bizimle iletişime geçebilirsiniz.

– Oracle Veritabanı Danışmanlığı
– Oracle Veritabanı Bakım ve Destek
– Exadata Danışmanlığı
– Exadata Bakım ve Destek
– SQL Server Veritabanı Danışmanlığı
– SQL Server Veritabanı Bakım ve Destek
– Goldengate Danışmanlığı
– Goldengate Bakım ve Destek
– Linux Danışmanlığı
– Linux Bakım ve Destek
– Oracle EBS Danışmanlığı
– Oracle EBS Bakım ve Destek
– Weblogic Danışmanlığı
– Weblogic Bakım ve Destek
– Oracle Veritabanı Eğitimleri
– Oracle VM Server Danışmanlığı
– Oracle VM Server Bakım ve Destek
– Oracle EPPM Danışmanlığı
– Oracle EPPM Bakım ve Destek
– Oracle Primavera Danışmanlığı
– Oracle Primavera Bakım ve Destek
– Oracle Eğitimleri
– SQL Server Eğitimleri
– Goldengate Eğitimleri
– Exadata Eğitimleri
– Linux Eğitimleri
– Oracle EBS Eğitimleri
– Oracle VM Server Eğitimleri
– Weblogic Eğitimleri
– Oracle EPPM Eğitimleri
– Oracle Primavera Eğitimleri

 406 views last month,  1 views today

Exit mobile version