Oracle mı PostgreSQL mi

Private: All QuestionsCategory: Oracle DatabaseOracle mı PostgreSQL mi
Kübra Hebeş Staff asked 5 years ago

PostgreSQL Oracle’ın yerini tutabilecek mi?

1 Answers
Mehmet Salih Deveci Staff answered 5 years ago

Eğer Oracle gibi arkasında sağlam şirketler olurda desteği sağlanabilirse neden olmasın. Ancak şuanda piyasadaki en önemli soru bir sorun olduğunda muhattabım kim olacak ?