Oracle mı PostgreSQL mi

Private: All QuestionsCategory: Oracle DatabaseOracle mı PostgreSQL mi
Kübra Hebeş Staff asked 1 year ago

PostgreSQL Oracle’ın yerini tutabilecek mi?

1 Answers
blankMehmet Salih Deveci Staff answered 1 year ago

Eğer Oracle gibi arkasında sağlam şirketler olurda desteği sağlanabilirse neden olmasın. Ancak şuanda piyasadaki en önemli soru bir sorun olduğunda muhattabım kim olacak ?