IT Tutorial

Görüntü İşleme ile Plaka Tanıma

Merhaba,

Bu projedeki amaç, giriş olarak verilen bir görüntüde plaka bölgesini bulan ve yerini gösteren bir program yazmaktır.

 

1. Giriş olarak verilen görüntü öncelikle gri seviye dönüştürüldü. Görüntüyü gri seviyeye indirmek, görüntüyü daha sonra işleyecek algoritmaların işini kolaylaştırmak için uygulanabilen bir yöntemdir.

 

2. Gri seviyeye dönüştürülen görüntü üzerinde 3×3’lük iki adet Sobel maskı kullanıldı. Bunlardan birisi yatay kenarları bulmak için kullanılırken diğeri dikey kenarları bulmak için uygulandı. Böylece görüntü içerisinde yoğunluk değişiminin ani olduğu yerlerin belirlenmesi sağlandı. Bu maskların sonucunda gradient değerleri hesaplandı ve değerler normalize yapılarak kenar bilgileri olan görüntü elde edildi.

-1 0 1
-2 0 2
-1 0 1
Yatay Sobel Maskı
1 2 1
0 0 0
-1 -2 -1
Dikey Sobel Maskı

 

3. Kenar bilgileri elde edilen görüntüde, plaka yerinin belirlenmesi için farklı boyutlarda fakat en/boy oranı sabit olan dikdörtgen masklar gezdirilerek Hough Transform uygulandı.

Bir boyuta ait dikdörtgen gezdirildikten sonra en fazla değeri olan konum bilgisi belirlendi. Aynı işlem tüm boyutlar için yapıldıktan sonra, farklı boyutlar için belirlenen maksimum değerler normalize edilerek karşılaştırıldı ve bunlar arasındaki en maksimum değere sahip olan boyut ve konum belirlenerek plaka yeri bulunmuş oldu. Belirli boyutlara ait plaka yerleri resim üzerinde farklı renklerde gösterildi.

 

4. Farklı boyutlar için uygulanan Hough Transform uzayı ekranda gösterilerek yoğunluk değeri fazla olan konumda plakanın yer aldığı gösterildi.

 

 644 views last month,  2 views today

Exit mobile version