ORACLE SQL Dersleri – Subqueries

Merhaba, ORACLE SQL yazılarına devam ediyoruz, bir önceki yazımızda fonksiyonlardan söz etmiştik, bu yazıda subqueries konusuna bakacağız. Bu yazıya geçmeden önce Fonksiyonlar konusuna bakmanızı tavsiye ederim.

 

Subqueries :

Bir subquery(alt sorgu), başka bir sorgu içinde sorgu çalıştırılmasıdır.

Örneğin çalışanlar tablomuzdan maaşı, genel maaş ortalamasından büyük olan çalışanları sorgulamak istediğimizde bunu subquery kullanarak tek sorgu ile yapabilmekteyiz.

 

SELECT FirstName, Salary FROM employees 
WHERE Salary > (SELECT AVG(Salary) FROM employees) 
ORDER BY Salary DESC;

 

The Like Operator:

LIKE anahtar kelimesi, WHERE ile birlikte, bir arama koşulu belirlerken kullanışlıdır.

SELECT kolon_ismi
FROM tablo_ismi
WHERE kolon_ismi LIKE pattern;

Örnek ile anlamaya çalışalım.

SELECT * FROM employees 
WHERE FirstName LIKE 'A%';

Görüldüğü gibi FirstName kolonundan ismi sadece A ile başlayan kayıtları getirdik.

 

Bir örnek daha yapalım,

SELECT * FROM employees 
WHERE LastName LIKE '%s';

Bu örnekte de, LastName kolonu sonu s ile biten kayıtları getirdik.

 

The MIN Function :

Kısaltmasından anlaşılacağı gibi kolonun minimum değerini bize döner.

Tablomuzda salary kolonumuzdaki minimum değeri sorgulayalım.

SELECT MIN(Salary) AS Salary FROM employees;

Bu yazının sonuna geldik, ORACLE SQL ile ilgili tüm yazılarımıza şuradan ulaşabilirsiniz,

 45 views last month,  1 views today

Deniz Parlak

I am a technical author on IT Tutorial. I am working on Oracle and Mysql databases, I also work on Datawarehouse and Big Data.If you need help, please contact deniz.parlak@yahoo.com.

Leave a Reply