IT Tutorial

Linux Sunucu üstünde Oracleasm Yazılımıyla Oracle ASM Diskini Hazırlama

Merhaba,

Bu yazımda sizlere Linux Sunucu üstünde Oracleasm ile Oracle ASM Diskini Hazırlamayı anlatacağım.

 

 

Bu yazıdan önce Aşağıdaki VirtualBox üstünde Linux Disk ekleme makalesini okumanızı tavsiye ederim. Bu makale önceki makalenin devamı niteliğindedir.

VirtualBox Disk Ekleme ve Linux İşletim Sistemine Yeni Diski Ekleme

 

Yukardaki adımda /dev/sdc diskini 2 parçaya bölüp ilkini yani /dev/sdc1 i /u01 olarak mount etmiştik şimdi /dev/sdc2 yide bir sonraki Oracle kurulum bölümünde kullanmak üzere hazırlıyoruz.

Linux üstünde herhangi bir diski ASM diski olarak formatlamak yada yapılandırmak için ASMLib yazılımı kullanılır. ASMLib yazılımı aşağıdaki 3 bileşenden oluşur.

 

Bunları internete çıkan linux sunucumuza aşağıdaki yum paketleri ile indirip kuruyoruz.

 

[root@MehmetSalih ~]# yum install oracleasm

Loaded plugins: langpacks, ulninfo

Resolving Dependencies

--> Running transaction check

---> Package kernel-uek.x86_64 0:4.14.35-1844.2.5.el7uek will be installed

--> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

==========================================================================================================================================================

 Package Arch Version Repository Size

==========================================================================================================================================================

Installing:

 kernel-uek x86_64 4.14.35-1844.2.5.el7uek ol7_UEKR5 52 M

Transaction Summary

==========================================================================================================================================================

Install 1 Package

Total download size: 52 M

Installed size: 59 M

Is this ok [y/d/N]: y

Downloading packages:

Delta RPMs disabled because /usr/bin/applydeltarpm not installed.

kernel-uek-4.14.35-1844.2.5.el7uek.x86_64.rpm | 52 MB 00:00:13

Running transaction check

Running transaction test

Transaction test succeeded

Running transaction

 Installing : kernel-uek-4.14.35-1844.2.5.el7uek.x86_64 1/1

 Verifying : kernel-uek-4.14.35-1844.2.5.el7uek.x86_64 1/1

Installed:

 kernel-uek.x86_64 0:4.14.35-1844.2.5.el7uek

Complete!

[root@MehmetSalih ~]#Diğer kurmamız gereken paketlerde aşağıdaki gibidir


[root@MehmetSalih ~]# yum install oracleasm-support.x86_64

[root@MehmetSalih ~]# yum install kmod-oracleasm

 

 

Bu paketler yukardaki gibi indirilip kurulur. Sunucu internete çıkmıyorsa eğer bu durumda ilgili RPM paketleri başka yerden indirilip sunucuya atılır.

Oracleasm yazılımı aşağıdaki gibi konfigüre edilir.

 

[root@MehmetSalih ~]# oracleasm configure -i

Configuring the Oracle ASM library driver.

This will configure the on-boot properties of the Oracle ASM library

driver. The following questions will determine whether the driver is

loaded on boot and what permissions it will have. The current values

will be shown in brackets ('[]'). Hitting <ENTER> without typing an

answer will keep that current value. Ctrl-C will abort.

Default user to own the driver interface []: oracle

Default group to own the driver interface []: oinstall

Start Oracle ASM library driver on boot (y/n) [n]: y

Scan for Oracle ASM disks on boot (y/n) [y]: y

Writing Oracle ASM library driver configuration: done

 

 

Konfigüre edildikten sonra aşağıdaki gibi kontrol edilir.

 

 

[root@MehmetSalih ~]# oracleasm status

Checking if ASM is loaded: no

Checking if /dev/oracleasm is mounted: no

[root@MehmetSalih ~]#

[root@MehmetSalih ~]#

[root@MehmetSalih ~]# oracleasm init

Creating /dev/oracleasm mount point: /dev/oracleasm

Loading module "oracleasm": oracleasm

Configuring "oracleasm" to use device physical block size

Mounting ASMlib driver filesystem: /dev/oracleasm

[root@MehmetSalih ~]#

 

 

 

Oracleasm yazılımı düzgün çalıştığını gördükten sonra artık disk aşağıdaki gibi oluşturulur.

 

[root@MehmetSalih ~]# oracleasm createdisk DATA /dev/sdb2

Writing disk header: done

Instantiating disk: done

[root@MehmetSalih ~]#

 

Disk oluştuktan sonra aşağıdaki gibi diskin oluşup oluşmadığını görmek için listeliyoruz.

[root@MehmetSalih ~]# oracleasm listdisks

DATA

[root@MehmetSalih ~]#

Oluşan bu diski Oracle ASM kurulum bölümünde /dev/oracleasm/disks/DATA olarak Oracle a gösterip kurulum yapıyor olacağız.

 

 504 views last month,  1 views today

Exit mobile version