C# Görüntü İşleme Uygulaması -1

Görüntü işlemenin “hello world” u olan bir resmi gri tona çevirme ile işe başlıyoruz. Buradaki ilk amacımız resmin piksellerine ulaşabilmek ve yeni değer verebilmektir. Bunu C# da en basit şekilde aşağıdaki kod ile yapılabilir.   Color c = alınanres.GetPixel(i, j); Color nesnesi üç rengi tutan bir değişkendir. Resimin (İ,j) kordinatındaki piksel değerine bu şekilde ulaşılır. … Continue reading C# Görüntü İşleme Uygulaması -1