IT Tutorial

BAĞLI LİSTE İŞLEMLERİ-ELEMAN EKLEME

Bağlı liste işlemlerinde Listeye eleman ekleyelim bunun için öncellikle bir class oluşturduk

Aşağıdaki kodu inceleyelim

#include<iostream>
using namespace std;

class Dugum{
public:
Dugum();
int data;
Dugum *Next;
};
Dugum::Dugum()
{
data=0;
Next=NULL;

}

class Linked_list{
public:
Linked_list();
void insertion(int);

private:
int counter;
Dugum *head;
};
Linked_list::Linked_list()
{
counter=0;
head=NULL;
}

void Linked_list::ekleme(int a)
{
Dugum *pnew=new Dugum;
pnew->data=a;
pnew->Next=NULL;
Dugum *tmp=head;

if(head==NULL)
head=pnew;
else{
while(tmp->Next!=NULL)
tmp=tmp->Next;
tmp->Next=pnew;
}
counter++;
}

main()
{
Linked_list L;
for(int i=0;i<20;i++)
L.ekleme(i);

system (“pause”);
}

 

MEHMET SALİH DEVECİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

 532 views last month,  2 views today

Exit mobile version