IT Tutorial

Android Programlama -3

Merhaba arkadaşlar bu gün ki makalem de textview ve edittext kompnent’ lerin den bahsedeceğim.

Bir önceki dersimde layout lar dan bahsetmiştim. Onu okumadıysanız öncelikle onu okumanızı tavsiye ederim.

android-linear-ve-relative-layoutlar

Ekranda göstermek istenilen text ler textview ile kullanıcıya gösterilir.

 

 

Örneğin bir login sayfası düşünün, ekranda kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin diye iki farklı text bulunmaktadır. Tabi bu textlerin yanında kullanıcı adını ve şifrenizi girebilmeniz için alanlarda mevcuttur. İşte bu textleri textview ile, veri girilecek alanı ise edittext ile ekranda gösteririz.

Yukarıdaki örnekten anlaşılacağı gibi, edittext ile kullanıcılardan uygulamaya veri akışı sağlanır.

<Linearlayout 

   xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

    android:layout_width="match_parent" 
    android:layout_height="match_parent"
   android:orientation="horizontal"
>

 

    <TextView

        android:id="@+id/textView1"

        android:layout_width="match_parent"

        android:layout_height="wrap_content"

        android:layout_marginTop="98dp"

        android:text="kullanıcı Adinizi giriniz:" 
/>

    <EditText

        android:id="@+id/editText1"

        android:layout_width="match_parent"

        android:layout_height="wrap_content"

        android:layout_marginTop="63dp"

    android:hint="kullanıcı adınızı buraya giriniz..."   

    </EditText>

 

</LinearLayout>

 

 

Yukarıdaki Örneği inceleyecek olursak;

 

 

Öncelikle layoutumuzu tanımlıyoruz. Bu Örneğimiz için linear layout u daha uygun gördüğüm için linear layout kullandım. Layout un yükseklik ve genişlik değerlerini match_parent ve oriantation özelliğini horizontal olarak ayarlıyoruz. Horizontal ile layout un içine yazılan komponetlerin alt alta sıralanmasını sağlıyoruz.

 

 

Textview ile kullanıcıya, kullanıcı adınızı giriniz textini gösteriyoruz. Java kodlama da textview İn kullanılabilmesi için id değişkenini tanımlıyoruz. Yüksekliği wrap_content, genişliği match_parent olarak ayarlıyoruz. Burda ilk defa gördüğümüz margin_top özelliği ile textview e yukarıdan ne kadar boşluk olacağını ayarlıyoruz. Örneğimiz de bu değeri 98 dp olarak ayarlıyoruz.

Textview dan sonra edittext komponentini tanımlıyoruz. Edittext in id, yükseklik ve genişlik değerlerini ayarlıyoruz. Textview da kullandığımız margin top değerini burada da kullanıp, textview ve edittext arasına 63 dp link boşluk bırakıyoruz. Textview da kullanılan text özelliği

yerine edittext de hint özelliği kullanılır. Hint ile kullanıcaya ipucuları verilir.

 

 

Burada önemli noktalardan biri bütün komponentlerin id değerlerinin mutlaka tanımlanmasıdır.

İkincisi ise açılan her tag’ ın mutlaka kapatılmasıdır. Örneğin <textview  ….. >ile açtığımız tag’ ı </textview> ile mutlaka kapatmamız gerekmektedir.

 

Bir makalenin daha sonuna geldik, esenle kalın..

 455 views last month,  1 views today

Exit mobile version