Android programlama -12

Merhaba arkadaşlar, bu günki makalemde android programlamada adapter kullanımını göreceğiz.

Bir önceki makalede android de listview ve arraylist kullanımına değinmiştik. Okumadıysanız öncelikle onu okumanızı tavsiye ederim. Buradan okuyabilirsiniz.

Bir önceki dersten hatırlarsanız, listview da göstermek istediğimiz string değerlerini arraylist’ in içine eklemiştik.

 

Bu gün arrayliste eklediğimiz değerleri listview da gösterme kısmını yapacağız. Bunu da ArrayAdapter ile yapacağız.

package com.example.mac.makale;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ListView;
import java.util.ArrayList;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {


ListView listView;
ArrayList<String> arrayList;
ArrayAdapter<String> arrayAdapter;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

   listView=(ListView)findviewByid(R.id.listview_exmple);

   arrayList=new ArrayList<>();

   arrayList.add("Bu");
   arrayList.add("bir");
   arrayList.add("Android");
   arrayList.add("Eğitim");
   arrayList.add("Serisidir..");
   
   arrayAdapter=new ArrayAdapter<>(YeniSayfaActivity.this,
                   android.R.id.simple_list_item_1,
                   arrayList);

   listView.setAdapter(arrayAdapter);


  }
}

Kodu inceleyecek olursak;

 

 

 

global değişkenlerimizi tanımlıyoruz ilk etapta, sonra oncreate methodunun içinde kodlarımızı yazmaya başlıyoruz.

Arraylist’ in içine eklemek istediğimiz string değerlerini ekliyoruz. Daha sonra Adapter’ ü tanımlıyoruz.

Adapter’ ü 3 parametre ile create ediyoruz. Birinci parametre context’i,  ikinci parametre listenin her bir satırının nasıl görüneceği ile ilgili ayarlamaların yapıldığı ve son kısım ise listview da göstermek istediğimiz arraylist’ in belirtildiği kısımdır.

 

 

Adapter’ı yukarıda belirtiğim parametre değerlerine göre ayarladıktan sonra, listview’ın setAdapter methodu sayesinde ayarladığımız adapter değişkeni ile set etmiş oluruz.

Bir makalenin daha sonuna geldik, esenle kalın..

 

About Kübra Hebeş

Bilgisayar Mühendisi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *